Ważność Twojej licencji wygasła. Prosimy o kontakt z Meteoryt.pl
regulamin drukarni - Drukarnia Autograf

regulamin drukarni

Postanowienia ogólne

 1.  Złożenie zamówienia w Drukarni Autograf jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.
 2.  W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia  zostaje zawarta umowa o dzieło między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 3.  Zleceniodawca o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
 4.  Za zmiany danych i opracowanie projektu graficznego jest dodatkowo naliczana opłata.

Projekty

 Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu NIE jest możliwe.  Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i projekty. Jeśli projekt jest tworzony przez firmę Drukarnia Autograf  to jest wysyłany do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Drukarnia nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku jeśli projekt został sprawdzony i ostatecznie zatwierdzony do druku.

Terminy realizacji i warunki wysyłki

 1. Zleceniodawca musi przestrzegać terminu złożenia dokumentów i projektów. Jeśli są dostarczone w dalszym terminie Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
 2. Podawane terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie. Jeśli w ofercie termin określony jest jako gwarantowany, wszystkie warunki są również zawarte w takiej ofercie.
 3. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia.
 4. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem zwrotu kosztów lub wymiany towaru jest spisany w obecności kuriera protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości). Przesyłki pocztowe wysłane jako wartościowe również podlegają reklamacji na takiej samej zasadzie.
 5. Drukarnia Autograf nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.

Warunki reklamacji jakości towaru

 1. Termin przyjmowania ewentualnych reklamacji jest do 7 dni roboczych. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec drukarni, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.
 2. Podstawą reklamacji jest tylko proof barwny dostarczony przed wykonaniem druku.
 3. Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część nie spełniającą wymogów jakości.
 4. Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom
 5. Nadmiar lub niedomiar do 5% towaru jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 6. Odpowiedzialność reklamacyjna drukarni opiewa wyłącznie do kwoty zamówienia w drukarni autograf, nie pokrywamy kosztów osób trzecich.
 7. Zwrot kosztów druku w przypadku uznania reklamacji, nastepuje wyłącznie w przypadku zwrotu/odesłania całości towaru do drukarni.
 8. W przypadku uznania reklamacji zwrot kosztów druku następuje po odesłaniu całości zlecenia.
 9. W sprawie reklamacji odpowiadamy w ciągu  3 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego.
 10. W przypadku reklamacji papieru tolerancja gramatury papieru wynosi 7 % a  tolerancja grubości papieru 0,01 mm.
 11. W przypadku reklamacji format tolerancja formatu ostatecznego to +/-  5%.

   Realizacja wydruków po dokonaniu wpłaty zaliczki na konto Drukarni Autograf

  Wysyłka towaru na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
  
Odbiór wydruków oraz ustosunkowanie się do nich pod względem ewentualnych uwag.

    Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep , Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.

 

2. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

 

3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

4. Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 

Ogólna specyfikacja przygotowania plików

 1.  Wszystkie pliki należy spakować do formatu ZIP lub RAR.
 2. Formaty plików:
 • TIF -  format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili, bez warstw - spłaszczone.
 • PDF - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili ICC,profil kolorów CMYK

Praca powinna mieć zachowane 3 mm spadu ze wszystkich stron. Fotografie umieszczone w pliku powinny mieć kolory CMYK. Zdjęcia - format TIFF, minimalna rozdzielczość 300 dpi CMYK.

 •  Suma składowych barwy (total ink) nie powinna być większa niż 340%. Czarny w aplach najlepiej przygotować jako C·30·M·20·Y·20·K·100 (proporcje farb dodatkowych można zmieniać zależnie od oczekiwanego efektu i charakteru pracy).
 •  Linie nie powinny mieć grubości mniejszej niż 0,2 pkt. i czarny w napisach NIE MOŻE składać się z czterech kolorów.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy za wyjątkiem tekstów( które należy zmienić na krzywe) i połączyć je z tłem (przekształcić na mapę bitową).

 


Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć nieporozumień !!!!

 

.