Ważność Twojej licencji wygasła. Prosimy o kontakt z Meteoryt.pl
przygotowanie plików do druku - Drukarnia Autograf

przygotowanie plików do druku

Przy przygotowaniu plików do druku bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na następujące punkty:
 
1. Prosimy o przygotowanie pliku w rozmiarze docelowym czyli w skali 1 :1
2. Plik do druku powinien posiadać spad po 2 mm z każdej strony.
3. Teksty oraz ważne elementy grafiki prosimy oddalić od granicy cięcia o co najmniej 5 mm.
4. Rozdzielczość pracy powinna mieć 300 dpi w rozmiarze 1:1
5. Preferowany format plików to pdf z zamienionymi czcionkami na krzywe oraz spłaszczonymi przezroczystościami i soczewkami.  
6. Innymi formatami plików które również możemy przyjąć po wcześniejszej weryfikacji jest : tiff oraz jpg.
7. Przy przesyłaniu plików z ulotkami prosimy o umieszczenie obu stron w 1 pliku pdf. 
8. Przy chęci druku z dwóch  stron tego samego prosimy o zaznaczenie tej informacji w mailu z załączonym plikiem.
9. W przypadku zamówienia wielostronicowych publikacji prosimy o przesyłanie pliku w 1 pdfie. 
10. Prace graficzne z tłem czarnym prosimy przygotowywać z aplą : 40 % CMY oraz 100 % K.
11. Tekst czarny w plikach powinien mieć 100 % K a 0 % pozostałych kolorów.
12.W przypadku nietypowych zamówień prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny w celu uzgodnienia szczegółów : autografdruk@gmail.com
                                          tel. 17 788 61 04, 793 122 300, 668 733 759 
13. Pliki eksportujemy do pdfa do profiu barwnego:  Fogra39 lub ISO_Coated_v2